درباره ما

همشهریان عزیز و بلند آوازه نهاوندی !
بیش از بیست سال است متاع قلیل فرزندان شما در نشریه فردای نهاوند به کار گرفته شده تا گوشه ای هرچند ناچیز از دغدغه ها ؛ حقوق و مطالبات شما را به زبان قلم فریاد کنیم.
بدون تردید دراین راه سخت و دشوار نیتمان انجام وظیفه و کمک به توسعه فرهنگی شهرستان که زیربنای توسعه سایر بخشهاست بوده در این مدت همواره از فکر بیدار و روح بلند همه همشهریان با احساس نهاوندی در اقصی نقاط کشور و جهان چه آن نور چشمانی که با هر انگیزه ای ما را با شلاق نقد نواخته اند و چه آن بزرگوارانی که از راه لطف ما را تشویق کردند، بهره برده ایم و هرگز خود را مبرا از قصور واشتباه ندانسته ایم.
فردای نهاوند هم مانند هر مطبوعه دیگری املاء نوشته ای است که میتوان به آن نقدهای متعدد وارد کرد اما هر چه هست این نشریه یک ظرفیت است که در خدمت همشهریان عزیز قرار گرفته است به ویژه از آن روی که نشریه خود را متعلق به تک تک آحاد مردم عزیز و نکته سنج نهاوند میداند و معتقد است امتداد این راه جز با همدلی، همفکری و مشارکت همه مردم صرف نظر از هر گونه گرایش سیاسی و نگاه فرهنگی امکان پذیر نیست.
به همین علت فراز دیگری از فعالیت نشریه جدا از قالب انتشار مستمر به صورت دوهفته نامه چاپی و پیج دورهمی اینستاگرامی فردای نهاوند با راه اندازی و به روز رسانی جدید سایت نشریه فردای نهاوند با استعانت از درگاه خداوند متعال آغاز و آرشیو غنی نشریه در آن بارگزاری شده است و همشهریان گرانقدر میتوانند دریچه نگاهمان به نهاوند را در همه این سالها ببینند و آرشیو و نسخه های نشریه را دانلود نمایند. ضمن تشکر از بیست سال همراهب
بار دیگر دستان خود را به سوی همه همشهریان فرهیخته درسراسر کشور عزیزمان دراز میکنیم تا مانند همیشه فرزندان خود را در نشریه به لحاظ فکری و نقد و پیشنهاد و ارائه مطالب در زمینه های مختلف یاری نمایند.