هیچ مسئولی نایب قهرمانی‌ام را تبریک نگفت

سعید سیف متولد 1371 ورزش  کشتی را از 7 سالگی شروع می‌کند و از سال 85…

پیست سوارکاری نهاوند نیازمند پرش از موانع و مشکلات

آقای علیرضانصرتی روابط عمومی هیئت سوارکاری است که ریاست آن برعهده محمد جهانیان است. از  سال…